(placeholder)

Jeg publiserer særlig i nederlandske media, i forskjellige landsomfattende og regionale aviser, fagblader og av og til en magazine eller glossy. Jeg leverer også bilder til Lofotens dagsavisen Lofotposten. På denne siden finner du en seleksjon av forskjellige publikasjoner. Beklager, men alle tekster er nederlandsk. Klikke på overskriften med linje eller bildet for den fullstendige PDF.

TROUW


In het dorp Noorwegen lijkt alles weer bij het oude.pdf

Artikkel om Norge ett år etter angrepene Breivik på 22-07-2011.


Generatie Breivik omarmt de politiek.pdf

Artikkel om ‘22/7 generasjonen’.


Hoge olie-inkomsten baren Noren zorgen.pdf

Oljepengene strømmer in i Norge. Fint, men det gir også problemer.


Vissen in de basis van de voedselpiramide.pdf

Norge vurderer å fiske etter plankton kommersiell.


Geen oog om oog op Bastøy.pdf

Dokumentar om den spesielle norske fengsel Bastøy.


Bloedrode groene stroom.pdf

Norsk vindpark er på bekostning av ugler, hubro


Warme deken daalt neer over Noorwegen.pdf

Artikkel om naturen av nordmenn.


Het dorp Noorwegen bestaat niet meer.pdf

Artikkel om Norge, straks etter angrepene fra Breivik på 22-07-2011


We gaan terug naar Utøya.pdf

Intervju med Helene Kaltenborn som overlevde Utøya angrep.


Het andere CO2 probleem, de voorraadkast verzuurt.pdf

Artikkel om den raske forsuring av havene grunnet CO2-utslipp.


Iedereen wil hier wel olie boren.pdf

Artikkel om motstanden mot oljeutvinning rundt Lofoten.


COBOUW


Getijstroom, gevangen in houten rotorbladen.pdf

Produksjon av elektrisitet takket tidevannsstrømmer rundt Lofoten.


LEEUWARDER COURANT


Sociale beren.pdf

Nederlandsk student hjelper å sosialisere bjørner i norsk Polar Zoo.


DAGBLAD VAN HET NOORDEN


Noren slaan al jaren CO2 op.pdf

Artikkel om lagring av CO2.


PROVINCIAALS ZEEUWSE COURANT


Binnenkort staat er beer op het menu.pdf

Nederlandsk genta med sommerjob på golfbanen i Lofoten.


VISSERIJNIEUWS


Haringrecords in Noorwegen.pdf

Opplevelser av en nederlender i en sildefabrikk i Lofoten.


SCHUTTEVAER


Onder de rijken der aarde.pdf

Artikkel om en nederlender som arbeider på en superyacht.


NOORDHOLLANDS DAGBLAD


Emigreren in plaats van een rugzaktrip.pdf

Artikkel om nederlendere som emigrerte til Sverige.


IJMUIDER COURANT


Geen plan is het beste plan.pdf

Nederlender forbereder seiltur rundt verden.


DE ZONDAG (België)


Lofoten - Noorwegen in zakformaat.pdf

Artikkel om Lofoten som reisemål.


VISIONAIR


Wat na het ijs komt, is koffiedik kijken.pdf

Artikkel om konsekvenser av oppvarming av hav for fiskebestander.


Genetische bommen in Noorse fjorden.pdf

Artikkel om oppdrett av torsk.


DAYS MAGAZINE


Het licht gaat nooit verloren.pdf

Artikkel om Lofoten som reisemål.


PLUS WOMEN


de Lofoten.pdf

Artikkel om Lofoten som reisemål.


YACHT VISION


Heel veel bouten en moeren.pdf

Superyacht av tysk Würth besøker Lofoten.


Publikasjoner