Na een dagje vogelen op de Lofoten is de lijst met soorten niet geweldig lang, maar er zijn leuke soorten te zien. Papegaaiduikers, alken en zeekoeten op Røst en Vaerøy, hoewel hun aantallen dramatisch dalen. In de winter soorten als koningseider, geelsnavelduiker en ijsduiker. In het voorjaar komen roodkeelduiker, parelduiker en kuifduiker hun nestplaatsen bezetten. Zeearenden zijn talrijk, wat minder steenarenden. Velduilen en sperweruilen, soms ruigpootuil.

Lofoten vogels